HORYZONTY BANKOWOŚCI 2017

20 czerwca 2017 roku już po raz szósty, w jednym miejscu w Warszawie, pod wspólnym hasłem „HORYZONTY BANKOWOŚCI 2017”, odbyły się spotkania i konferencje w których wzięli udział przedstawiciele sektora bankowego, władz rządowych, instytucji regulacyjno-nadzorczych, firm okołobankowych oraz środowisk naukowych.

HORYZONTY BANKOWOŚCI 2017 to multikonferencyjny projekt, na który złożyło sie :

Forum Strategii Bankowych 2017

Płatności Mobilne 2017

Forum General Data Protection Regulation 2017

W konferencjach uczestniczyło kierownictwo oraz współpracownicy ALTERUM, a prof. S.Kasiewicz wziął udział w dyskusji panelowej Forum Strategii Bankowych. Tezy jego wystąpienia "Jakość regulacji w Polsce i Unii Europejskiej" przedstawiono w części Dyskusje/Opinie.

Dodatkowo w czasie Horyzontów Bankowości  2017 obchodzono jubileusze 25-lecia Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości. Ćwierćwiecze świętował również „Miesięcznik Finansowy BANK”.

Spotkania w czasie konferencji i jubileuszy były okazją do rozmów o bankowości, rozwoju gospodarczym, do wymiany poglądów między ekspertami i autorytetami z dziedziny finansów oraz znakomitą okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, a także wyciągnięcia wniosków na przyszłość.