FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH 2017

W dniach 20-21 września 2017 roku odbyło się w Warszawie największe doroczne spotkanie banków spółdzielczych w Polsce. zorganizowane przez Związek Banków Polskichoraz banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A.

W spotkaniu poświęconym istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej wzięli udział prezesi oraz członkowie zarządów banków spółdzielczych, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej. Nie zabrakło też przedstawicieli ALTERUM i osób z nim współpracujących.

Głównymi zagadnieniami forum były: ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej, ekonomiczna kondycja sektora bankowości spółdzielczej, perspektywy rozwoju, a także propozycje działań i regulacji służących wzrostowi efektywności sektora na coraz bardziej wymagającym rynku finansowym.