KONFERENCJA KATEDR FINANSÓW 2018 W TORUNIU

Katedra Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była gospodarzem tegorocznej Konferencji Katedr Finansów, która odbyła się w dniach 17-19 czerwca 2018 roku w Toruniu.

Ideą, która przyświeca przedsięwzięciu jest stworzenie forum wymiany poglądów dla przedstawicieli nauki z ośrodków akademickich z całego kraju na temat znaczenia współczesnych finansów w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego.

Organizowana konferencja towarzyszyła uroczystym obchodom 50-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jubileusz wydziału uświetnił swoją obecnością Robert Engle, Laureat Nagrody Nobla w Dziedzinie Ekonomii.

W sesji panelowej „Bankowość” Konferencji Katedr Finansów przedstawiciele ALTERUM wygłosili następujące referaty:
    • prof. L. Kurkliński - Zagrożenia egzystencjalne obecnego modelu polskiej bankowości spółdzielczej,

Wystąpienie poświęcone było zagrożeniom rozwojowym sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. W szczególności dotyczyło niedostosowania banków spółdzielczych do nowych uwarunkowań rynkowych, technologicznych, regulacyjnych i demograficzno-kulturowych. Analiza dotychczasowego modelu organizacyjno-biznesowego pokazuje pojawienie się poważnych negatywnych zjawisk i zapowiedź ich eskalacji. Wskazane są konkretne obszary wymagające zmian. Brak podjęcia odpowiednich działań o charakterze integracyjnym i centralizacyjnym prowadzić będzie do wyeliminowania tego sektora z rynku.Treść prezentacji można zobaczyć tutaj

    • prof. S. Kasiewicz - Koncepcje regulacji REGTECH w bankowości europejskiej.

Celem wystąpienia prof. S.Kasiewicza było przedstawienie mozaiki podejść do regulowania RegTech w sektorze banków europejskich. W prezentacji wskazano na ogólne warunki towarzyszące regulacji RegTech, zidentyfikowano dylematy związane z systemem legislacji nowego trendu rozwoju innowacji finansowych, omówiono różne definicje tej kategorii oraz dokonano przeglądu badań tego zagadnienia w wybranych publikacjach. Istotnym punktem wystąpienia  był  opis kluczowych nurtów regulacji omawianej dziedziny. Postuluje się, że należy wyodrębnić system regulowania sektora RegTech od fintechów oraz wskazuje na potrzebę podjęcia bardziej kompleksowych badań nad korzyściami, kosztami i ryzykiem łączącymi się z rozwojem potrzebnego sektora RegTech. 

Wystąpienia prof.L.Kurklińskiego i prof.S.Kasiewicza w formie artykułów ukażą się w czasopiśmie Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

W sesji panelowej „Rynek kapitałowy i ubezpieczenia” Konferencji Katedr Finansów współpracownik ALTERUM dr Błażej Lepczyński wygłosił referat „Ochrona praw obligatariuszy przed nadużyciami emitentów na przykładzie defaultu obligacji spółki GetBack S.A.”