PSD2 – KRYTYCZNY PRZYSTANEK NA DRODZE DO NOWEJ ERY BANKOWOŚCI

W Oficynie Wydawniczej SGH w Warszawie ukazała się publikacja Sekretarza Naukowego ALTERUM prof. S. Kasiewicza zatytułowania "PSD2 – krytyczny przystanek na drodze do nowej ery bankowości". Jej celem jest ocena potencjalnego wpływu wdrożenia dyrektywy PSD 2 na polski sektor bankowy.

Rozważania autora koncentrują się głównie na szeroko pojmowanej ocenie przygotowania polskich banków do implementacji dyrektywy PSD 2 i ukazaniu jej wpływu na funkcjonowanie banków. Dodatkowym walorem książki są przedstawione  opinie na temat ewaluacji tego rozwiązania na europejskim rynku usług płatności zawarte w licznych publikacjach i raportach.

Wstęp i spis treści książki można przeczytać pod adresem: www.wydawnictwo.sgh.waw.pl/produkty/profilProduktu/id/1038/PSD_2_Stanislaw_Kasiewicz/