KONFERENCJA "BANKOWOŚĆ W DOBIE PRZESILENIA CYWILIZACYJNEGO" 8.11.2018 r.

Związek Banków Polskich, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM


zorganizowały 8 listopada 2018 roku konferencję Wyzwania bankowości 2018 , której tematem w tym roku była

BANKOWOŚĆ W DOBIE PRZESILENIA CYWILIZACYJNEGO


Konferencja była próbą oceny najbardziej istotnych wydarzeń dotyczących sektora finansowego, jakie mają miejsce w roku bieżącym, dlatego były na niej poruszone tak ważkie

i aktualne tematy jak:

Czy jesteśmy przygotowani na kolejny kryzys?

Regulacje – hamują czy stymulują innowacyjność sektora finansowego?

Nowe modele biznesowe – ewolucja czy rewolucja?

Szczególny charakter tego wydarzenia wynikał z faktu, iż było to wspólne przedsięwzięcie ludzi nauki oraz praktyków ze środowiska finansów, dające doskonałą okazję do wymiany poglądów i przepływu informacji pomiędzy tymi środowiskami.

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, wybitni naukowcy i kadra zarządzająca banków.

Program konferencji tutaj.  Omówienie przebiegu konferencji można przeczytać tutaj .

Prezentację wprowadzającą do panelu Regulacje – hamują czy stymulują innowacyjność sektora finansowego? przygotowaną przez dr hab. Krzysztofa Kalickiego można znaleźć tutaj

Wprowadzenie do dyskusji panelowej Nowe modele biznesowe – ewolucja czy rewolucja? prezentowane przez dr hab. Ewę Miklaszewską można przeczytać tutaj